Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Promotionshögtiden 2013

2013 års installation och promotion ägde rum fredagen den 15 november. KTH promoverade 170 nya doktorer och installerade 16 professorer i deras ämbete.

Professorsinstallation och doktorspromotion 2013

Del 1

Del 2

Inledning

Ceremonin inleddes med att rektor Peter Gudmundson höll tal och hälsade alla närvarade välkomna.

Hedersdoktorerna promoveras

Fakultetens dekanus Professor Sophia Hober presenterade 2013 års hedersdoktorer för promotion.

De nyblivna doktorerna promoveras

Därpå följde promotion av teknologie och filosofie doktorer.
Årets promotor var Christina Moberg, professor i organisk kemi.

Nya professorer installeras

Installationen inleddes med avtackning av emeriti, följt av välkomnande av nya gäst- adjungerade- och affilierade professorer. Därpå inleddes installation av de 16nya befordrade professorerna. En kort film visades om var och en och rektor berättade vad professorerna och deras forskninge betyder för KTH i samband med överlämnandet av diplom.

Prisutdelning

Fakultetens dekanus delar ut Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap till professor Johan Malmqvist, professor vid Chalmers tekniska högskola. Rektor delar ut priset KTH:s guldmedalj för industriell samverkan till Carl Bennet och Mats Leijon. Rektor delade även ut priset professor Gunnar Wallquists bergsmedalj, en medalj som endast delas ut vart 10:e år. 2013 års medalj tilldelades Bo Rogberg, Sandvik Materials Technology.

KTHs styrelseordförande Börje Ekholm överlämnade KTHs Stora Pris till artisten Robyn, eller som hon egentligen heter Robin Carlsson.

För underhållningen under ceremonin stod några av Operahögskolans elever tillsammans med KTHs akademiska kapell under ledning av Director musices Gunnar Julin.

Banketten

Banketten avnjöts i Gyllene Salen.

Middagstalare under kvällen var:

  • Rektor Peter Gudmundson
  • Professor Patric Jensfelt
  • Hedersdoktor Ann Dowling
  • Promoti Johan Nilvebrandt
  • Jubeldoktor Janne Carlsson

Efter banketten serverades kaffe i Blå Hallen. Orkestern PATATA & Freddy King stod för dansmusiken.

Bilder

Bilder tagna under kvällen finns att köpa via fotografens hemsida, se länk nedan. Fotografen kom från Börjesons fotostudio.
Filminspelning från ceremonin gjordes av Robert Ricciuti productions. DVD säljs från och med 10 december i KTHs infocenter till ett pris av 300:-.

Promotionshögtiden 2023
Promotionshögtiden 2022
Promotionshögtiden 2021
Promotionshögtiden 2019
Promotionshögtiden 2018
Promotionshögtiden 2017
Promotionshögtiden 2016
Promotionshögtiden 2015
Promotionshögtiden 2014
Promotionshögtiden 2013
Promotionshögtiden 2012
Promotionshögtiden 2011