Till innehåll på sidan

Promotionshögtiden 2017

KTH:s promotions- och installationshögtid 2017 ägde rum i konserthuset den 18 november. KTH promoverade 199 nya doktorer och installerade 19 professorer i deras ämbete.

Promotionshögtid 2017

Högerklicka på den här länken för att spara ned del 1 av filmen  (Obs! 2,2 GB) 

Högerklicka på den här länken för att spara ned del 2 av filmen  (Obs! 1,7 GB) 

Inledning

Ceremonin inleddes i konserthuset med att KTHs rektor professor Sigbritt Karlsson, höll ett ineldande tal, där hon hälsade alla närvarade välkomna.

Hedersdoktorerna promoveras

Fakultetens dekanus Professor Katja Tollmar Grillner presenterade 2017 års hedersdoktor för promotion.

De nyblivna doktorerna promoveras

Därpå följde promotion av teknologie, filosofie och ekonomie doktorer.
Årets promotor var Anders Eriksson, professor i byggnadsstatik.

Nya professorer installeras

Installationen inleddes med avtackning av emeriti, följt av välkomnande av nya gäst- adjungerade- och affilierade professorer. Därpå inleddes installation av de 19 nya befordrade professorerna. En kort film visades om var och en och rektor berättade vad professorerna och deras forskning betyder för KTH, samtidigt som diplom överlämnas..

Prisutdelning

Fakultetens dekanus delar ut Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap till universitetslektor Joakim Lilliesköld, tillhörande skolan för elektro- och systemteknik. Rektor delar ut priset KTH:s guldmedalj för industriell samverkan till Pontus de Laval, teknikchef SAAB.

KTHs rektor överlämnade KTHs Stora Pris till Jonas Gardell för hans utomordentliga sätt att med en blandning av djupaste allvar och intensiv humor, hjälper oss att få syn på såväl fördomar som tillkortakommanden.

För underhållningen under ceremonin stod några av Operahögskolans elever tillsammans med KTHs akademiska kapell under ledning av Director musices Jan Risberg.

Banketten

Banketten avnjöts i Stadshuset, Blå Hallen.

Middagstalare

  • Mingel i Stadshuset
  • Rektor Sigbritt Karlsson
  • Professor Monica Bellgran
  • Promota Monika Topel
  • KTHs pristagare Jonas Gardell
  • Statssekreterare Karin Röding

Efter banketten serverades kaffe i Gyllene Salen, och orkestern Backblickers stod för dansmusiken.

Övriga promotionsfilmer 2017

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-25
Promotionshögtiden 2021
Promotionshögtiden 2019
Promotionshögtiden 2018
Promotionshögtiden 2017
Promotionshögtiden 2016
Promotionshögtiden 2015
Promotionshögtiden 2014
Promotionshögtiden 2013
Promotionshögtiden 2012
Promotionshögtiden 2011