Till innehåll på sidan

Promotionshögtiden 2018

KTH:s promotions- och installationshögtid 2018 ägde rum i konserthuset den 16 november. KTH promoverade 199 nya doktorer och installerade 19 professorer i deras ämbete.

Promotionshögtid 2019

Inledning

Ceremonin inleddes i konserthuset med att KTHs rektor professor Sigbritt Karlsson, höll ett inledande tal, där hon hälsade alla närvarade välkomna.

Hedersdoktorerna promoveras

Fakultetens dekanus Professor Katja Tollmar Grillner presenterade 2018 års hedersdoktorer för promotion.

De nyblivna doktorerna promoveras

Därpå följde promotion av teknologie, filosofie och ekonomie doktorer.
Årets promotor var Annika Stensson Trigell, professor i fordonsdynamik.

Nya professorer installeras

Installationen inleddes med avtackning av emeriti, följt av välkomnande av nya gäst- adjungerade- och affilierade professorer. Därpå inleddes installation av de 21 nya befordrade professorerna. En kort film visades om var och en och rektor berättade vad professorerna och deras forskning betyder för KTH, samtidigt som diplom överlämnas..

Prisutdelning

Fakultetens dekanus delar ut Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap till Marita Hilliges, generalsekreterare vid SUHF. Rektor delar ut priset KTH:s guldmedalj för industriell samverkan till Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad.

KTHs rektor överlämnade KTHs Stora Pris till professor Kristina Edström för hennes gedigna forskning och kunskap inom energi och värdsledande batteriforskning.

För underhållningen under ceremonin stod några av Operahögskolans elever tillsammans med KTHs akademiska kapell under ledning av Director musices gunnar Julin.

Banketten

Banketten avnjöts i Stadshuset, Blå Hallen.

Middagstalare

  • Mingel i Stadshuset
  • Rektor Sigbritt Karlsson
  • Teknologie hedersdoktor Susanne Bödker
  • Professor Fredrik Lundell
  • Promota Helen Runting
  • KTHs pristagare Kristina Edström
  • Generaldirektör Anders Söderholm

Efter banketten serverades kaffe i Gyllene Salen, och orkestern Backblickers stod för dansmusiken.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-25
Promotionshögtiden 2021
Promotionshögtiden 2019
Promotionshögtiden 2018
Promotionshögtiden 2017
Promotionshögtiden 2016
Promotionshögtiden 2015
Promotionshögtiden 2014
Promotionshögtiden 2013
Promotionshögtiden 2012
Promotionshögtiden 2011