Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Analysis of proteins related toautoimmune and inflammatorydiseases with focus on newenrichment methodologies and MALDI-TOF MS

Tid: Fr 2020-10-23 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/62206405546, Stockholm (English)

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Yuye Zhou , Tillämpad fysikalisk kemi, Analytical Chemistry

Opponent: Professor Margret Thorsteinsdottir, University of Iceland

Handledare: Professor Åsa Emmer, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Exportera till kalender

Abstract

Proteiner har i stor utsträckning studerats inom biologisk provanalys på grund av kopplingen till sjukdomar. I det aktuella projektet genomfördes metod och teknikutveckling för analys av två proteiner, immunoglobulin G (IgG) och osteopontin (OPN). Förändringarna i IgG-glykosylering och förhöjda OPN-nivåer i plasma har rapporterats ha samband med kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar.

Laboratorieframställda zeolitiska imidazolbaserade (ZIF) nanokompositer (artikel I) och miljövänliga trämaterial (artikel II) användes framgångsrikt för anrikning av IgG-glykopeptider för att eliminera störningar orsakade av icke-glykopeptider. Kvantifiering och identifiering av glykopeptider med matrix assisted laser desorption/ionization - time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) förenklades genom användning av omärkt intern standard, och identifiering av intakta glykopeptider utan glykanfrisättning. Separation av anrikade glykopeptider studerades vidare med kapillärelektrofores.

På grund av den låga mängden OPN i plasma krävs förkoncentrering av OPN före MS analys. I artikel III utvecklades en snabb, billig och antikroppsfri metod för förkoncentrering av rekombinant humant OPN (rhOPN) från en komplex blandning, human plasma, tillsammans med MALDI-TOF/TOF MS-identifiering.

Inom proteomik är enzymatisk nedbrytning ett mycket vanligt steg. I artikel IV demonstreras att användningen av tiol-en-mikrochip (TE-mikrochip) med immobiliserat trypsin ger snabb klyvning med en uppehållstid på endast 10 s. Vidare kan TE-mikrochip kopplat till askorbinsyra användas för anrikning av IgG-glykopeptid. Dessa tillämpningar gör TE-mikrochip redo för multifunktionella uppgifter inom proteomik.

Metoder och tekniker som utvecklats i det aktuella projektet kan tillämpas i framtiden för studier av biologiska prover, för att undersöka det möjliga sambandet mellan dessa proteiner och autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, liksom andra relaterade sjukdomar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-282538