Till innehåll på sidan

Assessment of energy storage systems for power system applications based on equivalent circuit modeling

Tid: Fr 2019-01-25 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Cong-Toan Pham , Elektroteknisk teori och konstruktion

Opponent: Professor Alfred Rufer, École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland

Handledare: Associate Professor Daniel Månsson