Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Breathtaking Greenhouse Parastructures

a supplement to the Arcades Project from a Caribbean Perspective [and a call for a careful practice of epistemológica].

Tid: Ti 2020-09-15 kl 09.00

Plats: Via Zoom --https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_Je4tub_pRWSh9HLnjMluuw, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta birgitta.brunstrom@arch.kth.se/ Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Konst, teknik och design

Respondent: Luis Berríos-Negrón , Arkitektur, Konstfack, KTD

Opponent: Professor Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Weißensee Kunst-Hochschule

Handledare: Professor Leif Dahlberg, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Professor Håkan Nilsson, Södertörns högskola; Professor Florian Dombois, Zurich University of the Arts

Exportera till kalender

Abstract

Breathtaking Greenhouse Parastructures är en doktorsavhandling som supplementerar Walter Benjamins oavslutade Passage-arbete. Supplementet har formen av en skulptural, historisk och teknisk deposition av ’växthus’ som oscillerar mellan en förfluten bakgrund och en framtida förgrund till Benjamins teatrala behandling av Parisarkaderna. Från mitt karibiska perspektiv erbjuder denna oscillerande behandling av ’växthus’ ett stöd för att aktivera följande fråga: Är kolonialt minne drivkraften hos global uppvärmning? Denna fråga har lett mig till att hypotesen att ’växthus’-tekniken är – bortom metaforen – det illusoriska (av)förkroppsligandet av den giftiga binära uppdelningen av interiör & exteriör som formar olika inflytelserika ramverk såsom den moderna & marxistiska idén om överbyggnad, liksom det förflutna & framtida hos de västerländska naturvetenskaperna (och deras historier). På grund av denna illusoriska, spektrala och paranormala kraft, blir ’växthus’ på en gång det västerländska koloniala ställandet av det messianska löftet för att bevara biologiska historia och den/det messianska lösningen/botemedlet för att undertrycka de trauman som styr global uppvärmning. Dessutom, på grund av denna kraftfulla (av)förkroppsligade karaktär, är den robusta analysen av den mångfaldiga instrumentaliseringen av ’växthus’ satt att spela en primär roll i deponering av den geologiska tidslinjen i antropocen. Medan bok-supplementet är själva avhandlingen (som en uppackning av nämnda hypotetiska upptäckter) så bygger avhandlingsarbetet också på två andra forskningsdelar: en installation, Anarquivo Negantrópico, och en online journal, Intransitive Journal. Avhandling erbjuder som helhet ett fält från vilket kan bedömas mitt vidare experimenterande med infrastrukturer, epistemiska saker och sociala piedestaler. Avhandlingen reviderar dessutom den så kallade glömda listan ‘Epistemologica’ (det kategoriska västerländska utställandet och fenomenotekniker) för att forma min studie och praktik till en anpassningsbar, försiktig och differentierad sorts epistemológica, en försiktig studie och praktik som vi kan dela som objekt-relationer som proportionella (upp)visningar mer-än-mänskliga perspektiv för att mediera och hela formerna och krafterna hos klimatkrisen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-278908