Till innehåll på sidan

Circular Manufacturing Systems: Complex systems modelling and simulation for enhanced decision-making

Tid: Fr 2022-12-09 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64628471501

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Malvina Roci , Tillverkning och mätsystem

Opponent: Professor Tomohiko Sakao, Linköping University

Handledare: Professor Amir Rashid, Tillverkning och mätsystem; Dr Farazee Mohammad Abdullah Asif, Tillverkning och mätsystem; Professor Cali Nuur, Hållbarhet, Industriell dynamik & entreprenörskap

Exportera till kalender

Abstract

En övergång till cirkulära tillverkningssystem (CMS) har skapat medvetenhet om outnyttjade ekonomiska och miljörelaterade fördelar för tillverkningsindustrin. Trots det ökade intresset är implementeringen av CMS fortfarande i sin linda. För att stödja tillverkningsindustrin med att implementera CMS i praktiken, strävar denna forskning efter att (1) utforska de viktigaste egenskaperna hos CMS och de behov som finns för att en framgångsrik implementering av CMS i tillverkningsindustrin ska kunna ske, och (2) utveckla kvantitativa analysverktyg som kan användas som beslutstöd vid implementering av CMS med samtidigt fokus på ekonomisk och miljömässig prestanda. Genom att behandla CMS som komplexa adaptiva system (CAS), föreslår denna forskning att utnyttja komplex systemmodellering och simulering som används i CAS för att karaktärisera, modellera och analysera CMS. I detta avseende föreslås en arkitektur för multimetodisk simuleringsmodell som kombinerar egenskaper från agentbaserade, diskret händelsestyrda, och systemdynamiska modelleringsmetoder för att modellera och simulera CMS. Denna kombination är nödvändig för att fånga de komplexa och ömsesidiga interaktionerna mellan delarna i systemet. Den resulterande multi-metodiska simuleringsmodellen syftar till att ge insikter om hur CMS beter sig i termer av ekonomi (t.ex. livscykelkostnader, livscykelintäkter och livscykelvinster), miljömässighet (t.ex. miljöpåverkan under livscykeln) och teknisk prestanda (t.ex. kvalitet, kvantitet och tidpunkt för produktreturflöden) och därigenom underlättar beslutsfattande för industriella organisationer som vill implementerar CMS.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-321577