Till innehåll på sidan

Cooperative Privacy and Security for Mobile Systems

Tid: Må 2020-06-15 kl 09.30

Plats: Zoom (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Hongyu Jin , Kommunikationssystem, CoS, Networked Systems Security group

Opponent: Professor Tuomas Aura,

Handledare: Professor Panagiotis Papadimitratos, Kommunikationssystem, CoS

Exportera till kalender