Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exploring bio-based monomers for UV-curable polymer networks

Tid: Fr 2019-05-24 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Sara Brännström , Fiber och polymerteknologi

Opponent: Dr. Yves Leterrier, École polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz

Handledare: Prof. Eva Malmström, KTH

Exportera till kalender