Till innehåll på sidan

Exploring crosslinked networks of polymers and hybrid cellulose materials

Tid: Fr 2019-05-10 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Tobias Ingverud , Fiber och Polymer Teknologi

Opponent: Assoc. Prof. Anders Egede Daugaard, Danmarks Tekniske Universitet

Handledare: Prof. Michael Malkoch, KTH

Exportera till kalender