Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Från filmer till robotfunktioner

Användning av praxis inom filmljuddesign för att främja ljuduttryck i social robotik genom interaktiv sonifiering

Tid: To 2024-02-22 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61765490226

Språk: Engelska

Ämnesområde: Medieteknik

Respondent: Adrian Benigno Latupeirissa , Medieteknik och interaktionsdesign, MID, Sound and Music Computing

Opponent: Associate Professor KC Collins, Carleton University, Ottawa, ON, Canada

Handledare: Professor Roberto Bresin, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Associate Professor Kjetil Falkenberg, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Associate Professor Iolanda Leite, Robotik, perception och lärande, RPL

Exportera till kalender

QC 20240131

Abstract

Denna avhandling undersöker ljuddesignens roll i social robotik, med inspiration från robotskildringar i science fiction filmer. Avhandlingen diskuterar begränsningar i robotars uttrycksfulla beteenden genom att integrera principer från filmljuddesign. Arbetet syftar till att främja interaktionen mellan människa och robot genom att förse robotar med uttrycksfulla gester och icke-verbala ljud.

Denna sammanläggningsavhandling inkluderar ett antal artiklar som är strukturerade i två separata delar. Den första delen fokuserar på perceptuella studier och undersöker hur människor uppfattar de icke-verbala ljud som roboten Pepper producerar i samband med sina rörelser. Dessa studier belyste preferenser för mer förfinade ljudmodeller, subtila ljud som blandas med omgivande ljud, och ljudegenskaper som matchar robotens visuella attribut. Denna del resulterade också i ett programmeringsgränssnitt som sammankopplar Pepper-roboten och ljudproduktionsverktyg.

Den andra delen fokuserar på en strukturerad analys av robotljud i filmer och avslöjar tre narrativa teman relaterade till robotljud i filmer med implikationer för social robotik. Det första temat handlar om ljud som förknippas med robotarnas fysiska attribut och omfattar underteman av ljud som är kopplade till robotstorlek, exponerade mekanismer, byggkvalitet, och antropomorfa drag. Det andra temat fördjupar sig i ljud som betonar robotarnas interna arbete, med underteman relaterade till inlärnings- och beslutsprocesser. Slutligen kretsar det tredje temat kring ljud som används i robotarnas interaktion med andra karaktärer i filmscenerna.

Baserat på ovan beskrivna arbeten diskuterar denna avhandling rekommendationer för ljuddesign inom social robotik inspirerade av praxis inom filmljuddesign. Dessa rekommendationer omfattar att välja lämpliga ljudmaterial och ljudegenskaper såsom tonhöjd och klangfärg, att använda rörelseljud för effektiv kommunikation och känslomässiga uttryck, samt att integrera narrativ och sammanhang i interaktionen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-342759