Till innehåll på sidan

Fundamental Limitations of Distributed Feedback Control in Large-Scale Networks

Tid: Fr 2019-01-18 kl 14.00

Plats: F3, KTH, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Emma Tegling , Reglerteknik

Opponent: Professor Ali Jadbabaie, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, US

Handledare: Professor Henrik Sandberg