Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"I Wanna Be Free"

On the Challenges and Coping Strategies of Women Entrepreneurs in Sweden

Tid: Ti 2024-03-12 kl 13.00

Plats: Sal F3 -, Lindstedtsvägen 26

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61002636885

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Aziza Al Ghafri , Redovisning, finansiering, nationalekonomi och organisation

Opponent: Professor Elisabeth Ljunggren, Nord University

Handledare: Associate Professor Charlotte Holgersson, Redovisning, finansiering, nationalekonomi och organisation; Professor Monica Lindgren, Redovisning, finansiering, nationalekonomi och organisation; Associate Professor Whysnianti Basuki, Solent University

Exportera till kalender

Abstract

Kvinnors entreprenörskap framställs ofta som viktigt för att skapa ekonomiskt välstånd på nationell nivå och sägs erbjuda frihet, oberoende och bemäktigande för kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka villkoren för kvinnliga företagare med olika bakgrunder i Sverige. För att uppnå detta syfte fokuserar studien på de utmaningar kvinnliga företagare upplever samt de strategier de använder för att hantera dessa utmaningar. Studien anlägger ett intersektionellt genusperspektiv som grundas i forskning om företagande, genus och etnicitet. Den bygger på kvalitativt empiriskt material som insamlats in genom semistrukturerade intervjuer med kvinnliga företagare i Sverige som har olika bakgrunder. Huvudresultaten visar att de utmaningar som de kvinnliga entreprenörerna handlar upplevelser av brist på stöd, att bli förminskad, att bli exkluderad, att behöva arbeta hårdare och vara stark, samt att behöva anpassa sig. I analysen diskuteras hur dessa utmaningar kan förstås som ett resultat av könsmärkta föreställningar om entreprenörskap och s.k. Andrafieringsprocesser. Etnicitet och ras spelar också en roll i hur dessa villkoråterskapas. De intervjuade kvinnorna hanterar villkoren genom fyra strategier: assimileringsstrategin, den positiva strategin, tvetydighetsstrategin och förändringsstrategin. Dessa strategier diskuteras i relation till begreppen bemäktigande och emancipation. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till att utveckla begrepp och begreppsrelationer för att fånga hur kön, etnicitet och ras påverkar kvinnors villkor som företagare och deras strategier.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-343045