Till innehåll på sidan

Integration of Distributed Renewable Energy and Energy Storages in Buildings

Tid: Ti 2019-06-04 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Yang Zhang , Institutionen för kemiteknik

Opponent: Prof. Zhe Chen, Aalborg University, Denmark

Handledare: Prof. Jinyue Yan, KTH