Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Least-Violating Motion Planning for Traffic-Compliant Autonomous Driving

Tid: On 2022-06-01 kl 15.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67837765464

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Jesper Karlsson , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Assistant Professor Tichakorn Wongpiromsarn, Iowa State University, Ames, (IA), USA

Handledare: Jana Tumova, Robotik, perception och lärande, RPL

Exportera till kalender

QC 20220516

Abstract

Självkörande fordon har under de senaste åren uppmärksammats från både industrin och akademien. För att självkörande fordon ska fungera jämte människor i trafiken är säkerhetsgarantier ett måste. Säkerhet i trafiken är mer än att bara undgå kollisioner med andra trafikanter. Det är även nödvändigt att dessa fordon kan interagera och sammarbeta med andra trafikanter. 

Trafik är en miljö med många regler, både tydliga, såsom ``stanna i ditt körfält'', och mer otydliga regler, såsom ``väj för utryckningsfordon''. Givet den säkerhetskritiska karaktären hos den miljö där det självkörande fordonet verkar, så måste ett specifikationsspråk som kan uttrycka både tydliga och subtila regler användas. Linjär tidslogik (LTL) är ett populärt specifikationsspråk som används inom banplanering. Många grundläggande regler kan beskrivas med LTL, men mer komplexa regler kräver att man kan mäta graden av tillfredsställelse. Det är möjligt att formalisera ``håll dig till hastighetsbegränsningen'' med LTL, men det är en stor skillnad mellan att bryta hastighetsbegränsningen med \SI{2}{km/h} och \SI{30}{km/h}. Denna skillnad kan inte mätas med LTL. Signal tidslogik (STL) kan användas för att mäta sådana skillnader. I vårt arbete använder vi LTL och STL för att formalisera avancerade trafikregler för att t.ex. hålla avstånd till väghinder, samt mer avancerade trafikregler i olika situationer. 

Vårt mål har varit att formalisera och verifiera säkerhetsgarantier för banplanering till självkörande fordon. Denna avhandlings bidrag innefattar tre huvudsakliga spörsmål. Till att börja med identifierar vi att nuvarande metoder för banplanering har för hög tidskomplexitet för att tillförlitligt implementeras för att uppnå banplanering i realtid. Vi föreslår lösningar för två problem inom detta område, skalbarhet, och guidad sampling för sampling-baserad banplanering (Artiklar A och D). Vidare undersöker vi problemet med att formalisera trafikregler för banplanering. Vi föreslår en ny rum-tids kvantitativ semantik för STL, som möjliggör användaren att kalibrera banans effektivitet (uppgiftens varaktighet) mot användarens uppfattade säkerhet (överträdelse av formaliserade regler)(Artikel B). Slutligen visar vi hur STL kan användas för att formalisera beteende i trafiken (Artikel E). Vi undersöker problemet med banplanering som minimerar säkerhetsöverträdelse i trafikscenarion med människor inblandade (Artiklar C och E). I dessa verk har vi två olika synvinklar, antingen människor som dynamiska hinder som måste undvikas (Artikel C), eller människor som medtrafikanter (Artikel E). Vi visar hur vår metod, kombinerad med STL, kan användas för att formalisera trafikregler på sådant sätt att det går att generera olika körstilar som kan uppfattas av människor.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312153