Till innehåll på sidan

Mid-infrared photonic devices for on-chip optical gas sensing

Tid: Fr 2019-10-25 kl 10.00

Plats: Ångdomen, Osquars backe 31, Stockholm (English)

Ämnesområde: Optik och fotonik Elektro- och systemteknik

Respondent: Floria Ottonello Briano , Mikro- och nanosystemteknik

Opponent: Professor Delphine Marris-Morini, Université Paris-Saclay

Handledare: Kristinn B. Gylfason, Mikro- och nanosystemteknik