Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Preclinical X-Ray Fluorescence Imaging with Multifunctional Nanoparticles

Tid: Fr 2024-03-22 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fysik, Biologisk och biomedicinsk fysik

Respondent: Giovanni Marco Saladino , Biomedicinsk fysik och röntgenfysik

Opponent: Professor Stefan Andersson-Engels, Tyndall National Institute, University College Cork

Handledare: Hans Hertz, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik; Muhammet Toprak, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik

Exportera till kalender

QC 240227

Abstract

Röntgenfluorescensavbildning (RFA) är en växande teknik för prekliniska studier, och karakteriseras av hög upplösning, specificitet och känslighet. RFA använder nanopartiklar (NP:ar) som kontrastmedel, vilket måste innehålla specifika element som matchar röntgenkällans energi. Röntgenkällor med flytande metallstråleteknik möjliggör kompakt in vivo RFA i laboratorier, vilket gör denna avbildningsteknik tillgänglig även utanför synkrotronanläggningar.

Vid utformningen av NP:ar som kontrastmedel är biokompatibilitet avgörande betydelse både för preklinisk och klinisk avbildning, vilket ofta kräver ett passiverande biokompatibelt skikt på NP-ytan. NP-kärnorna kan ge kontrast genom sin grundämnessammansättning, medan beläggnings-, konjugerings- och dekorationsstrategier kan lägga till andra funktionaliteter och förbättra biokompatibiliteten.

I denna avhandling syntetiseras multifunktionella NP:ar för att utöka funktionaliteten hos RFA-kontrastmedel genom att inkorporera optiskt fluorescerande eller magnetiskt aktiva komponenter: konjugerade kolkvantprickar, färgämnesdopat  kiseldioxidskal och dekorerade superparamagnetiska järnoxid NP:ar. De utformade multifunktionella NP:arna möjliggör korrelativ avbildning med kompletterande tekniker som konfokal optisk mikroskopi eller magnetisk resonanstomografi (MR). Dessutom underlättar dessa NP:ar också mer omfattande studier av NP-farmakokinetik, vilket banar väg för bättre underbyggda undersökningar inom nanomedicin.

Fördelarna med multifunktionella NP:ar demonstreras med två tillvägagångssätt. För det första har in vivo korrelativ avbildning med MR och RFA visat sig minska antalet falska positiva resultat orsakade av MR-artefakter i lungorna och buken. För det andra används RFA för att möjliggöra snabb utveckling och design av NP:ar, genom att iterativt förbättra NP-egenskaper och administreringsstrategier för passiv ansamling i tumörer. Optiska och röntgenfluorescerande multifunktionella NP:ar möjliggör samlokalisering av NP:ar på både makroskopisk och mikroskopisk nivå med RFA och konfokal mikroskopi, vilket korrelerar NP-ackumuleringar i organ med NP-cellinteraktioner. Dessa resultat belyser RFA:s roll inom nanomedicinfältet, med dess potentiella tillämpningar inom farmakokinetik, tumörmålsökning, behandlingsövervakning och utveckling av medicinska instrument.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-343804