Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Reassembling the Environmental Archives of the Cold War

Perspectives from the Russian North

Tid: Fr 2021-08-20 kl 16.00

Plats: Videolänk:https://kth-se.zoom.us/j/62002693432, Du som saknar dator /datorvana kontakta history@abe.kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Respondent: Dmitry V. Arzyutov , Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Opponent: Assistant Professor Bathsheba Demuth, Brown University

Handledare: Docent Peder Roberts, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö; Professor Per Högselius, Infrastruktur, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö; Associate Professor Julia Lajus, Higher School of Economics in Saint Petersburg

Exportera till kalender

Abstract

I vilken grad kan en miljhöhistorisk analys av Arktis undvika klyftan mellan ursprungsfolk och nykomlingar, samt mellan folkliga och akademiska form för vetenskap? Avhandlingen svarar på denna fråga genom att utveckla begreppet ”miljöarkiv.” Ett sådant arkiv hänvisar inte till en särskild plats, men heller till et komplex nätverk som samlar ihop förhållande mellan dokument i papper och båda mänskliga och icke-mänskliga aktörskap. Tillsammans stabiliserar och konceptualiserer de ett antal miljöobjekten. Författaren argumenterar därför att miljö omfattar inte bara information om förtiden men liksom andra form för arkiv (antingen papper-baserat eller elektronisk) kan reproducera förtiden genom att belysa interaktioner mellan människor och natur. Genom fem case studier från det nordliga Ryssland bjudas läsaren på en tur av fem olika miljöarkiv som omfattar olika disciplinära traditioner, t. ex. paleontologi, biolog, antropologi, och medicin. Varje case eller ”lager” presenteras här som kontaktzon var ursprungliga och akademiska form för vetenskap inte nödvändigtvis står i opposition, men tvärtom påverkar varandra, och därmed får inflytelse över diskussioner om det ryska Arktis även på global nivå. Denna transnationella kontext är avgörande för alla cases i avhandlingen. Genom att sätta det kalla kriget i analysens centrum (kronologisk sett), med fokus på spänningarna mellan stormakterna, hoppas författaren att belysa de flerdimensionella interaktionerna mellan t. ex. paleontologiska fynd och spår från bandfordon och hur dessa interaktioner var kopplad till bredare frågor kring multinationella samarbete och konkurrens. En så heterogen uppfattning av arkivet öppnar för nye perspektiv på miljöhistorien av båda det ryska Arktis och Arktis set i sin helhet, samt öppna för nya forskningsfrågor som överskrider nuvarande geopolitiske och epistemologiska gränser innanför kunskapsproduktion

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295775