Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rental housing markets in Chinese megacities

Heterogeneity, Mobility, and Interconnectivity

Tid: Må 2022-06-13 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69310178069

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Zisheng Song , Fastigheter och byggande

Opponent: Professor Elias Oikarinen, University of Oulu

Handledare: Professor Mats Wilhelmsson, ; Researcher Agnieszka Zalejska -Jonsson, ; Universitetslektor Han-Suck Song,

Exportera till kalender

QC220520

Abstract

Syftet med denna avhandling är att utveckla en djupgående förståelse avhyresbostadsmarknaden i kinesiska megastäder. För att uppnå detta syfte fokuserar dennaavhandling huvudsakligen på tre aspekter: heterogenitet, mobilitet och interkonnektivitet. Denbörjar med att konstruera segmenterade hyresindex och identifiera marknadssegmentering iBeijing, Kina, i artikel 1. Därefter fortsätter den med en omfattande diskussion omgrannskapseffekterna på hyror, huvudsakligen beträffande kapitalisering av skolornas kvalitetoch dess differentiering över tid och rum, i artikel 2. När det gäller bostadsmarknaden i sinhelhet är det också värt att undersöka interkonnektiviteten mellan hyres- och ägarsektorn, någotsom utvärderas i artikel 3. Som en viktig faktor inom hyressektorn är hyresgästernas preferenseroch bostadsrörlighet avgörande för bostadsmarknaden. För att undersöka denna fråga använderdenna avhandling en push-pull-modell i analysen av de faktorer som påverkar hyresgästersavsikt att flytta från megastäder till andra städer i artikel 4.

Vidare väljs Beijing för de empiriska studierna i hela denna avhandling eftersom staden är entypisk megastad och Kinas huvudstad. Beijing kännetecknas av en enorm hyresbefolkning(fasta invånare och migranter), den striktaste kontrollen av hushållsregistrering (dvs. hukou iKina), konkurrens om offentliga resurser och sysselsättning, oöverkomliga bostadspriser etc.Förståelse av hyresbostadsmarknaden i Beijing kan således belysa implikationerna i andramegastäder och storstäder.

Resultaten i denna avhandling kan tjäna som teoretiska och empiriska bidrag till den verkligavärlden. Olika delar av hyresbostadsmarknaden kan skilja sig åt i bostadskvalitet och utrymme.Välkonstruerade segmenterade hyresindex kan effektivt återspegla hyresvolatiliteten mellanmarknadssegment och förbättra hyresmarknadens transparens. Dessutom bekräftas det attskolor av hög kvalitet i grannskapet kan kapitaliseras i form av hyror. Högre kapitalisering avskolor av god kvalitet kan indikera större ojämlikhet mellan hyresgäster och bostadsägare närdet gäller tillgång till skolor av god kvalitet. Hyrorna kan också påverkas avsevärt avhusprisutvecklingen. Förutom hyror utvärderar den här avhandlingen många faktorer sompåverkar hyresgästers flyttbeslut, såsom push-faktorn från hukou-systemet och missnöje medhyrd bostad och pull-faktorn från bostadsägande i destinationsorterna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312585