Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Software Diversity for Third-Party Dependencies

Tid: To 2022-05-05 kl 13.30

Plats: D2, Lindstedtsvägen 9

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Nicolas Harrand , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Professor Ville Leppänen, University of Turku

Handledare: Professor Benoit Baudry, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Professor Martin Monperrus, Teoretisk datalogi, TCS; Docent David Broman, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

QCR 20220413

Abstract

Tack vare uppkomsten av pakethanterare och mjukvaruförråd på nätet ärmodern programvaruutveckling i hög grad beroende av återanvändning avbibliotek från tredje part. Denna praxis har betydande fördelar när det gällerproduktivitet och tillförlitlighet. Återanvändning av programvarubibliotek iett stort antal program leder dock till att dessa program delar en betydandemängd kod, inklusive potentiella fel som buggar och sårbarheter. Omprogramvarudefekter delas i stor utsträckning uppstår en risk för storskaligafel. Dessutom ökar risken för att samma sårbarhet kan användas mot fleraprogram med samma tredje-partsbibliotek. För att minska riskerna medåteranvändning av bibliotek föreslås i denna avhandling att man skaparvarianter av programvaror genom omvandlingar som är inriktade på debibliotek programvarorna är beroende av.I denna avhandling täcker vi tre aspekter av mjukvarumångfald. Förststuderar vi den befintliga beteendemässiga mångfalden hos alternativabibliotek som implementerar likvärdig funktionalitet. Vi genomför tvåfallstudier av två familjer av återanvändbar mjukvara: JSON-bibliotek ochBytecode-dekompilatorer. Vi ger empiriska bevis för att båda grupperna avmjukvara uppvisar en betydande beteendemässig mångfald när det gällerinput/output.Den andra aspekten som vi studerar är programvaruomvandlingarinriktade på själva biblioteken. Vi föreslår sex omvandlingar från källkodtill källkod inriktade på mjukvarubibliotek, samt en generell arkitektur föratt genomföra ersättningar av hela bibliotek. Vi tillämpar denna arkitekturi ett ramverk för att ersätta JSON-bibliotek och utnyttjar den mångfaldav beteenden som vi observerar i dessa. Vi bedömer effekterna av dessaomvandlingar på bibliotek och program med öppen källkod genom tvåexperiment.Slutligen studerar vi de egenskaper hos programvara och bibliotek somgör att de lämpar sig för omvandling utan att deras funktionalitet ändras.Vi analyserar de varianter som produceras under våra mjukvarudiversifieringsexperiment och diskuterar våra resultat. Vi konstaterar särskilt att förekomsten av alternativa implementeringar i olika skala, instruktioner, metoder,klasser och bibliotek, utgör en viktig källa till potentiell mångfald som kanutnyttjas.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310824