Till innehåll på sidan

Spontaneous online tutoring

Students’ support of their own and other students’ process of inquiry in online text-based tutoring

Tid: Må 2023-04-24 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64916196179

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknik och lärande

Respondent: Malin Jansson , Digitalt lärande

Opponent: Professor Jennifer Richardson, Purdue University, USA

Handledare: Professor Stefan Hrastinski, Digitalt lärande, Lärande i Stem; Universitets lektor Stefan Stenbom, Digitalt lärande, Lärande i Stem; Dr Fredrik Enoksson, Digitalt lärande

Exportera till kalender

Abstract

Användning av digital teknik har bidragit till att utbildning blivit alltmer tillgängligt. Digital utbildning har ökat förväntan på elever och studenter att vara självreglerande och ta ett större ansvar för sitt lärande. Forskning har också visat att elever och studenter kan gynnas av att lära tillsammans med andra. Syftet med den här avhandlingen är att utforska hur elever och studenter stödjer sitt eget och andras lärande vid textbaserad handledning via internet. För att analysera konversationerna utvecklades ett kodningsschema för analys av handledning via internet baserat på ramverket ”Relationship of Inquiry”, som är en anpassning av det teoretiska ramverket ”Community of Inquiry”.

 Avhandlingen inkluderar fyra artiklar. Den första artikeln fokuserar på utvecklandet av kodningsschemat för ”Relationship of Inquiry”, som senare används i två av de kommande artiklarna. I den andra artikeln vidareutvecklas kodningsschemat för att inkludera elevers uttryck av ”Teaching presence”, samt hur dessa uttryck är relaterade till hur elever stödjer sig själva och andra elever vid problemlösning. Den tredje artikeln fokuserar än mer på hur studenter stödjer sitt eget och andra studenters problemlösning vid textbaserad handledning via internet, där deras meddelanden analyserades med det uppdaterade kodningsschemat. Den fjärde artikeln använder i stället en induktiv ansats. Tematisk analys används för att analysera hur studenter tar ansvar för sin egen och andra studenters problemlösning.

Resultaten visar att elever och studenter spontant tar sig an rollen som handledare. I deras meddelanden där de beskriver vilket problem de har och vad de redan testat eller svarar på andra frågor och bidrar med förslag, uppvisar elever och studenter att de stödjer både sitt egna och andras lärande. Detta demonstrerar att elever och studenter genom att ta ansvar för lärandet i handlarsessionerna kan uppnå metakognitiv utveckling genom själv- och samreglering. Vidare pekar resultaten på att ett kodningsschema med fasta kategorier inte alltid fångar alla delar av den interaktion som sker vid textbaserad handledning via internet. Den tematiska analysen visar att studenter fokuserar på olika aspekter och nivåer av förståelse och lärande medan de stödjer problemlösningen. Avslutningsvis ger denna avhandling råd om hur handledning via internet kan genomföras för att skapa möjlighet för studenter att ta ansvar för sitt eget lärande och uppmuntra studenter att hjälpa varandra.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-325080