Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The impact of motivation and person-job fit on employee turnover among Swedish real estate brokers: A mixed method approach

Tid: Fr 2022-12-16 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_6l-9gQA4S7GHuXbGDx7k1g

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Martin Ahlenius , Fastighetsföretagande och finansiella system

Opponent: Doktor Samuel Azasu, University of Navarra, Madrid, Spain

Handledare: Professor Björn Berggren, Fastighetsföretagande och finansiella system; Dr Jonas Kågström, Högskolan i Gävle; Professor Lars-Johan Åge, Högskola i Gävle

Exportera till kalender

QC 20221122

Abstract

Ägda privatbostäder är en viktig del av ett lands ekonomi. En bostad är även viktig ur ett individperspektiv eftersom bostaden är förknippad med såväl känslor som pengar. Behovet av och typen av bostad förändras under livets gång, vilket leder till bostadsbyten. Det ligger både i samhällets och individens intresse att dessa överlåtelser sker så säkert och smidigt som möjligt. En fastighetsmäklares primära uppgift, sett ur ett samhällsperspektiv, är just att underlätta säkra och smidiga överlåtelser. Givet den emotionella och finansiella betydelsen av bostäder är det inte konstigt att fastighetsmäkleri har både medias och forskares uppmärksamhet.

Flertalet forskare argumenterar för att fastighetsmäkleri är ett viktigt och intressant ämne för forskning. Precis som andra branscher inom försäljning, har branschen svårt att anställa och behålla mäklare. Tidigare studier visar att det finns ett behov av ytterligare studier som undersöker hur länge mäklare stannar kvar i yrket och vad som ger en mäklare inre motivation samt eventuella samband mellan dessa faktorer.

Denna avhandlings övergripande syfte är att beskriva och analysera antalet år i yrket samt de påverkande faktorerna. Denna avhandling utgår från egna upplevelser av branschen, nyfikenhet och ett abduktivt förhållningssätt till kunskapsproduktion. Avhandlingen är till största delen utforskande och artiklarna som ingår är baserade på olika typer av data som inhämtats genom intervjuer, enkäter och registerdata. All data som används i avhandlingen innefattar svenska mäklare.

Resultaten av de fyra artiklar som ingår i avhandlingen visar att mäklare är kvar i yrket betydligt länge än vad branschen och forskare trott och att mäklare finner yrket inre motiverande och att denna motivation ofta är rotad i ett positivt känslomässigt engagemang för kunderna och önskan att få kundernas förtroende. Att vara inre motiverad av kundernas förtroende påverkar i sin tur positivt hur väl mäklarna själva anser att de passar i yrket. Vilket i sin tur starkt påverkar sannolikheten att de stannar kvar i yrket.

Majoriteten av resultaten från de fyra artiklarna är inte i linje med tidigare studier, vilket är intressant och skapar utrymme för spekulation. Det kan vara så att det personliga ansvaret för hela överlåtelsen, mellanmansrollen och den förhållandevis höga utbildningen som karaktäriserar den svenska mäklarkåren inverkar positivt på den inre motivationen, vilket i sin tur ökar antalet år i yrket. Avhandlingen bidrar till litteraturfältet fastighetsmäkleri med insikter om mäklare och till det teoretiska fältet person-job fit med förslag som kan förbättra operationaliseringen och validiteten av person-job fit.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-321457