Till innehåll på sidan

The Interpretation and Translation of Global Ideas into Local Practices

A Study of the Internationalisation of Higher Education in Mozambique

Tid: Må 2023-06-12 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68917328443

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknik och lärande

Respondent: Charnaldo Jaime Ndaipa , Lärande, Universidade Púnguè - Mozambique, HEOS

Opponent: Associate Professor Jens Jungblut, University of Oslo

Handledare: Professor Lars Geschwind, Skolan för industriell teknik och management (ITM); Universitets lektor Kristina Edström, Lärande i Stem

Abstract

Internationalisering och dess komponenter, såsom internationalisering av läroplanen och internationella partnerskap, har utvecklats över tid i samband med högre utbildning. I den här avhandlingen behandlas sådana terminologier som globala idéer om internationalisering eftersom internationalisering inom högre utbildning beskrivs som ett globalt, avsiktligt och inkluderande koncept, trots att det anses ha eftersträvats under tvång och bestridande i Afrika och annorstädes. Det har gjorts omfattande forskning i västerländska kontexter samtidigt som det funnits en brist på studier om internationalisering och dess komponenter i afrikanska länder söder om Sahara. Mycket lite forskning har försökt analysera fenomenen i ett postkolonialt perspektiv. 

Denna avhandling syftar till att utforska tolkningen och översättningen av de globala idéerna om internationalisering i moçambikisk högre utbildning. Studien är i första hand kvalitativ och data hämtades från beslutsfattare inom högre utbildning, chefer, akademiker, dokumentanalys och webbaserad enkät. Den övergripande forskningsfrågan som vägleder studien är: Hur tolkas och omsätts de globala idéerna om internationalisering till lokal praxis inom moçambikisk högre utbildning? Resultaten avslöjar att de globala idéerna om internationalisering tolkas på en mängd olika sätt i det moçambikanska högre utbildningssystemet. Till exempel som ett fenomen som omfattar en uppsättning in- och utrörelser av studenter och universitetspersonal globalt med syftet att undervisa, lära och forskning. Dessutom förstås det också som att det involverar en uppsättning aktiviteter av samarbete och partnerskap och som homogenisering av de akademiska procedurerna och processerna. Trots divergensen finns det inte desto mindre konvergens där tolkningsinsikterna upprätthåller mönstren från det globala nord, inklusive deras epistemiska influenser, idéer och världsbilder. 

Studien belyser behovet av fler översättnings-och avkoloniseringsstrategier när det kommer till tolkning, policy och praxis för internationaliseringen och dess komponenter i moçambikisk högre utbildning för att ta hänsyn till de underliggande och komplexa verkligheterna i landet och för att prioritera de lokala, nationella och regionala sammanhangen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327001