Till innehåll på sidan

Toward Robust Optimization of Adaptive Radiation Therapy

Tid: Fr 2019-06-14 kl 14.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, Optimeringslära och systemteori

Respondent: Michelle Böck , Matematik

Opponent: Associate Professor Minsun Kim, University of Washington, USA

Handledare: Professor Anders Forsgren