Till innehåll på sidan

Urban Form and Mobility: Analysis and Information to Catalyse Sustainable Development

Tid: Fr 2019-06-14 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, inriktning Urbana regionala studier

Respondent: Todor Stojanovski

Opponent: Professor Robert Cervero, UC Berkeley, USA

Handledare: Docent Andrew Karvonen

Exportera till kalender