Till innehåll på sidan

Hidden Markov models: Identification, control and inverse filtering

Tid: Må 2018-03-19 kl 10.00

Plats: D3, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Robert Mattila , Reglerteknik

Granskare: Professor Eric Moulines, École Polytechnique, Palaiseau, France

Huvudhandledare: Professor Bo Wahlberg