Till innehåll på sidan

How municipalities can work with digitalisation for environmental aims

Tid: Må 2018-03-26 kl 10.00

Plats: L52, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Miljöstrategisk analys

Licentiand: Tina Ringenson

Granskare: Professor Jenny Palm, Lunds Universitet

Huvudhandledare: Professor Mattias Höjer