Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmäl aktivitet till externa KTH-kalendern

Fyll i detta formulär för att anmäla en aktivitet som du önskar få publicerad i KTH-kalendern. Använd formuläret om det gäller aktiviteter som riktar sig till både externa målgrupper, medarbetare och studenter på KTH.

Läs detta innan du fyller i formuläret

  • Endast aktiviteter där KTH är arrangör kommer att behandlas. Det räcker inte med att du har en KTH-adress, det måste vara en aktivitet som du gör inom ditt uppdrag på KTH.
  • KTH betraktas som arrangör om det är KTH som är huvudman eller koordinerande enhet för den verksamhet som står bakom arrangemanget.
  • Du behöver anmäla aktiviteten senast en vecka innan aktivitetens startdatum.
  • Enbart aktiviteter som anmäls via detta formulär kommer att publiceras i KTH-kalendern.
  • Anmäl inte disputationer och licentiatseminarier här. Dessa aktiviteter publiceras av handläggare på KTH:s skolor.
  • Beskriv aktiviteten tydligt och överskådligt, samt på både svenska och engelska (om det är relevant för målgruppen).

Nå ut med ditt evenemang

Upptäck KTH  är en samlingsplats för aktiviteter och evenemang där KTH är avsändare och som riktar sig mot en extern målgrupp. Om du vill att ditt evenemang ska synas på sidan, kontakta: evenemang@kth.se

Formulär