Till innehåll på sidan

Analytical and numerical approaches to estimate peak shear strength of rock joints

Tid: To 2019-04-25 kl 13.00

Plats: B3, Brinellvägen 23, plan 1, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Jord- och bergmekanik

Licentiand: Francisco Rios Bayona

Granskare: Dr Jose Muralha, LNEC, Lissabon, Portugal

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson

Exportera till kalender