Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Evaluation of Train Driving with Lineside ATPand ERTMS Signaling

Tid: Fr 2021-06-11 kl 14.00

Plats: Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67350244133, Du som saknar dator /datorvana kontakta behzad.kordnejad@abe.kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Licentiand: Tomas Rosberg , Transportplanering, VTI

Granskare: Professor Ziemke Tom,

Huvudhandledare: Professor Markus Bohlin, ; Dr. Birgitta Thorslund, VTI; Ph.D Behzad Kordnejad,

Exportera till kalender

Abstract

Ur flera perspektiv finns det ett behov av att förstå mer om hur kapacitet, signalsystem ochkörbeteende samverkar, och eftersom ERTMS är i ett tidigt skede är det naturligt med vissaoutforskade områden. Antalet ERTMS-linjer som bygger på gamla signalprojekteringar och nyadesignade ERTMS-linjer ökar i Europa, vilket innebär extra fokus på kapacitetsoptimering inätplaneringsprocessen. Många av dessa signalprojekt handlar om att gå från traditionell nationellsignalering till ERTMS. En av parametrarna i kapacitetsbedömningar som är relativt outforskad ärtågförarens inverkan. En viktig kunskapslucka att fylla är hur simuleringsparametrar bör anpassas fören mer realistisk kapacitetsplanering baserat på körbeteende. ERTMS stöder nya möjligheter attsignalera med sin design av hastighetsprofiler, men vilka konsekvenser har valen? Detta är ett viktigtämne eftersom ERTMS är ett paradigmskifte i tågkörning, och körbarhet påverkar säkerhet,energiförbrukning och kapacitet. Syftet med detta doktorandprojekt är att bidra med kunskap inomområdet. Arbetet har utförts stegvis, först en utredning av körbeteende med svensk traditionellsignalering (ATC), och med denna nya kunskap sedan vidare till ERTMS-området. Fortsättningen avdetta projekt syftar till att undersöka förarbeteende för ERTMS med den nya mätmetod beskriven iavhandlingen och som är baserad på standardiserad ETCS-radiosignalering. Metoden erbjuder ettbrett spektrum av analyser av tågkörning för ERTMS på ett nytt effektivt sätt. Slutligen, ERTMS-linjerhar utvärderats som mer utmanande att köra, och i perspektivet av detta genomfördes ensystematisk litteraturgranskning för att förstå ERTMS körbarhet och hur körbarhet kan bedömas.Från ett övergripande perspektiv påverkar både tekniska-, organisatoriska- och tågföraraspekterkörbarheten. Forskningen inom detta område syftar till att bidra till en mer effektiv och hållbarsignalplanering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295483