Till innehåll på sidan

Forward and Inverse Decision-Making in Adversarial, Cooperative, and Biologically-Inspired Dynamical Systems

Tid: Fr 2021-06-11 kl 10.00

Plats: zoom link for online defense (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Inês de Miranda de Matos Lourenço , Reglerteknik

Granskare: Assistant Professor Karinne Ramirez-Amaro, Chalmers University of Technology

Huvudhandledare: Professor Bo Wahlberg, Reglerteknik