Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Industrialization of Services

Technology and Routinization in the 21st Century

Tid: On 2022-04-27 kl 13.00

Plats: U1, Brinellvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_wapOLUKZRCq87hT0VsmzGA

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Richard Backteman , Hållbarhet, Industriell dynamik & entreprenörskap

Granskare: Docent Anna Jonsson, Lunds universitet

Huvudhandledare: Professor Niklas Arvidsson, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Professor Eric Giertz,

Exportera till kalender

Abstract

I Sverige finns en lång tradition inom tillverkningsindustrin i att utveckla processer, öka produktivitet, minska spill och på sätt vidare industrialisera verksamheten, vilket delvis legat till grund för svenskt välstånd. Med växande städer, mekaniserat jordbruk, outsourcing från tillverkningsindustri och offentlig sektor och med följande företagsförvärv har stora tjänsteföretag uppstått i en ständigt växande tjänstesektor. Några företag har vuxit till att bli arbetsgivare åt hundratusentals människor världen över, i vad som kan beskrivas nordiskt fenomen sett till de allra största företagens rötter.

Med detta i åtanke är avhandlingens syfte är att utforska faktorerna som ligger att finnas i en fallstudie i industrialiseringen av tjänster i nordiska företag. Med en abduktiv approach och blandade metoder, ligger det teoretiska fokuset på organisation, rutiner och kunskap. De data som används i denna avhandling har sitt ursprung från tre inbäddade kontexter bestående av ett el- och telekom-underhållsföretag, ett facility managementföretag och ett kort- och betallösningsföretag. Kortfattat berör forskningsfrågorna (1) tyst kunskap och dess överföring; (2) införskaffande av teknologi; och (3) den större innebörden av teknik och industrialisering inom tjänster.

Denna avhandling har fyra huvudsakliga bidrag. För det första ger det första pappret en empirisk inblick i företag som sällan får akademisk uppmärksamhet, en domän där hantverksmässig yrkesfärdighet är en stor faktor och med det en miljö som är mättad med tyst kunskap. För det andra indikerar resultaten att även om tyst kunskap är en betydande del av tjänsteföretag, kan teknologi övervinna svårigheter i att överföra vissa somatiska aspekter av kunskapen. Att spela in tyst kunskap digitalt och omvandla det till rika data, gör det till en kristalliserad artefakt som är separerad från både rum och tid. En hög bandbredd möjliggör sedan överförandet av dessa kristalliserade artefakter till vilken plats som helst, när som helst. För det tredje, om man ser till införskaffande av teknologi är det uppenbart att företagets ledarskap har den absolut avgörande rollen i kontrast till användaren. Beroende på företagets karakteristika kan ledarskapets initiativförmåga variera. Teknologin i sig kan även generera fler möjligheter än vad den ursprungligen var ämnad för. Nätverksexternaliteter spelar dock även en stor roll. Slutligen kan avhandlingen summera att teknologi har en otrolig betydelse i industrialiserandet av tjänster på olika sätt, men att det också har en innebörd i att tjänster som vi definierar dem kan upphöra och förvandlas till någonting annat.

För aktörer inom näringslivet är det viktigt att förstå att teknologi har en ökande roll inom tjänster, även med ökad tillgänglighet och sjunkande pris på existerande teknologi i åtanke. Tjänsteföretag som är geografiskt utspridda, eller planerar att bli, behöver heller inte nödvändigtvis vara förhindrade i mån om att kunna överföra viss tyst kunskap. Men införskaffande av teknologi kräver en medveten strategi från ett möjliggörande och proaktivt ledarskap.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310965