Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On the dynamics of footbridges

A theoretical approach and a comparison between running and walking loads

Tid: Må 2021-05-31 kl 13.00

Plats: Videolänk https://kth-se.zoom.us/j/61159279174, Du som saknar dator /datorvana kontakta Raied Karoumi raid.karoumi@byv.kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance, Stockholm (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Daniel Colmenares , Bro- och stålbyggnad

Granskare: Professor Titular Pedro Museros Romero, Universitat Politècnica de València

Huvudhandledare: Professor Raid Karoumi, Bro- och stålbyggnad (byte av engelskt namn 20110630), Bro- och stålbyggnad, Järnvägsgruppen, JVG, Byggkonstruktion; PhD Andreas Andersson, Bro- och stålbyggnad; Dr Mahir Ülker Kaustell, Tyrens

Exportera till kalender

Abstract

Slanka och lätta gångbroar är ofta känsliga för dynamisk belastning från fotgängare.Dessa laster betraktas ofta som harmoniska funktioner där lastfrekvensenberor på stegfrekvensen. Resonans kan uppstå om stegfrekvensen sammanfallermed någon av brons egenfrekvenser vilket potentiellt kan överskrida föreskrivnavibrationsnivåer. Kännedom om dynamisk fotgängarlast är därför viktig, framföralltför dynamiskt känsliga konstruktioner. Samverkan mellan fotgängare ochbro kan också ge upphov till intressanta samband. Fotgängarna kan i detta sammanhangliknas med en massdämpare som kan ändra brons dynamiska egenskaper.Dynamiska analyser av gångbroar utförs ofta med FEM-analyser som kan varatidskrävande. Vanligen baseras analyserna på föreskrivna stationära harmoniskalaster, ofta baserat på gånglaster och sällan med beaktande av löparlaster.Syftet med denna uppsats är att undersöka inverkan av löpar- och gånglasters inverkanpå gångbroars dynamiska respons samt att utveckla en analytisk metod föratt simulera dessa laster och dess respons på broar. Detta har utförts genom attjämföra olika sätt att simulera löparlaster och jämföra broresponsen med experimentelldata (artikel 1). En analytisk lösning för rörliga harmoniska laster redovisasför fallet fritt upplagd och fast inspänd balk (artikel 2), med vilken inverkan av gångochlöparlaster jämförs. En mer generell analytisk lösning för rörliga harmoniskalaster (artikel 3) baseras på Bernoulli-Euler balkteori för kontinuerliga balkar påeftergivliga upplag.Resultaten från föreliggande arbete visar att för en enskild fotgängare är fallet medlöparlast mer kritiskt än gånglast, trots att det är lättare att uppnå ett fortvarighetstillståndför gånglaster jämfört med löparlaster. Den generella lösningen för rörligaharmoniska laster som redovisas kan användas för att lösa godtyckliga lastspektrai tidsdomän, inklusive dess statiska komponent, för generella balkar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-290917