Till innehåll på sidan

Online Dimensionality Reduction

Tid: On 2021-03-10 kl 10.00

Plats: zoom link for online defense (English)

Licentiand: Kaito Ariu , Reglerteknik

Granskare: Richard Combes,

Huvudhandledare: Alexandre Proutiere, Reglerteknik; Mikael Johansson, Reglerteknik

Exportera till kalender

Abstract

Denna avhandling studerar algoritmer för datareduktion som lär sig från sekventiellt inhämtad data. Vi fokuserar speciellt på frågeställningar som uppkommer i utvecklingen av rekommendationssystem och i identifieringen av heterogena grupper av användare från data. För rekommendationssystem betraktar vi ett system med m användare och n objekt. I varje runda observerar algoritmen en slumpmässigt vald användare och rekommenderar ett objekt. En viktig begränsning i vår problemformuleringar att rekommendationer inte får upprepas: samma objekt inte kan rekommenderas till samma användartermer än en gång. Vi betraktar problemet som en variant av det flerarmadebanditproblemet och analyserar systemprestanda i termer av "ånger” under olika antaganden.Vi härleder fundamentala gränser för ånger och föreslår algoritmer som är (ordningsmässigt) optimala. En intressant komponent av vår analys är att vi lyckas att karaktärisera hur vart och ett av våra antaganden påverkar systemprestandan. T.ex. kan vi kvantifiera prestandaförlusten i ånger på grund av att rekommendationer inte får upprepas, på grund avatt vi måste lära oss statistiken för vilka objekt en användare är intresserade av, och för kostnaden för att lära sig den lågdimensionella rymden för användare och objekt. För problemet med hur man bäst identifierar grupper av användare härleder vi fundamentala gränser för hur snabbt det går att identifiera kluster. Vi gör detta för algoritmer som har samtidig tillgång till all data och för algoritmer som måste lära sig genom sekventiell inhämtning av data. Med tillgång till all data kan vår algoritm uppnå den optimala prestandan ordningsmässigt. När data måste inhämtas sekventiellt föreslår vi en algoritm som är inspirerad av den nedre gränsen på vad som kan uppnås. För båda problemen utvärderar vi de föreslagna algoritmerna numeriskt och jämför den praktiska prestandan med de teoretiska garantierna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-290791