Till innehåll på sidan

Towards frost damage prediction in asphaltic pavements

Tid: On 2019-06-12 kl 10.30

Plats: V3, plan 5, Teknikringen 72, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Lisa Lövqvist

Granskare: Dr Robert-Ingemar Karlsson, Trafikverket, Linköping

Huvudhandledare: Professor Nicole Kringos