Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tuning of Anomaly Detectors in the Presence of Sensor Attacks

Tid: Fr 2019-10-11 kl 10.00

Plats: V2, Teknikringen 76, Stockholm (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: David Umsonst , Reglerteknik

Granskare: Assistant Professor Justin Ruths, University of Texas at Dallas, USA

Huvudhandledare: Professor Henrik Sandberg, Reglerteknik

Exportera till kalender

Abstract

Kritiska infrastrukturer, så som elnätet eller vattenförsörjningssystemet, är ryggraden i vårt moderna samhälle. Effektiviteten av kritiska infrastrukturerhar ökats genom integration med beräkningsenheter och kommunikationsnätverk, men detta har medfört att de också har blivit mer sårbara för cyberattacker. På grund av den underliggande fysikaliska processen kan dessa cyberattacker inte bara ha ekonomiska och ekologiska effekter, utan de kan också kosta människoliv. Flera rapporterade cyberattacker mot kritiska infrastrukturer visar att det är viktigt att skydda dem från dessa attacker. Kritiska infrastrukturer förlitar sig vanligtvis på noggranna sensormätningar för optimal prestanda. I denna avhandling undersöker vi därför attacker som korrumperar mätningar.

Den första delen av avhandlingen handlar om genomförandet av en sensorattack i ett värstafallsscenario. Angriparens mål är att maximera verkan av attacken, medan den förblir oupptäckt av en feldetektor. Den undersökta värstafallstrategin behöver exakt information av regulatorns tillstånd för att kunna användas. Därför börjar vi med att titta på möjligheten att en angripare ska kunna uppskatta regulatorns tillstånd samtidigt som den känner till modellen och har tillgång till alla sensorer. Vi visar att en instabil regulator förhindrar angriparen från att exakt uppskatta regulatorns tillstånd och därmed förhindrar attacken. Eftersom instabila regulatorer introducerar andra problem, föreslår vi en försvarsmekanism baserad på injektion av osäkerhet i regulatorn. Därefter undersöker vi feldetektorns konfidentialitet. Med kännedom om feldetektorns tillstånd kan angriparen skapa en kraftfullare attack. Vi visar att angriparen kan få en noggrann uppskattning av detektorns tillstånd när detektorn har linjär dynamik.

Den andra delen av avhandlingen behandlar feldetektorers prestanda medan de utsätts för de attacker som introducerades i första delen. Vi använder en tidigare föreslagen metrik för att jämföra prestandan av detektorer baserade på χ2-fördelningen, kumulativ summa (CUSUM), och multivariat exponentiellt viktat glidande medelvärde (MEWMA). Denna metrik beror på verkan av attacken och genomsnittlig tid mellan falska larm. Vi observerar att CUSUM- och MEWMA-detektorerna, där båda har intern dynamik, kan begränsa verkan av attacker bättre än vad den statiska χ2-detektorn kan för två olika processer. Eftersom denna metrik beror på attackens verkan, vilket vanligtvis är svårt att fastställa, föreslår vi en ny metrik. Den nya metriken beror på antalet sensorer och storleken på en invariant mängd som garanterar att attacken förblir oupptäckt. Den nya metriken leder till liknande resultat somden tidigare föreslagna metriken, men är mindre beroende av en modell av angriparen. Slutligen formulerar vi ett Stackelberg-spel för att ställa in trösklar för feldetektorn på ett kostnadsoptimalt sätt, där kostnaden beror på antalet falska larm och potentiell verkan av attacker.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-259553