Till innehåll på sidan

Öppet brev till generaldirektören på CSN

Publicerad 2010-05-21

Här är det öppna brev till Kerstin Borg Wallin, generaldirektör på CSN, som KTH:s rektor skickat angående efterkontroll av studerande vid KTH.

KTH kan inte acceptera att studenter på KTH som studerar på heltid ska bli återbetalningsskyldiga på grund av CSN:s rutiner för efterkontroll.

CSN gör kontroller i studiedokumentationssystemet och skickar brev med krav på återbetalning till de studenter som inte har en registrering med högskolepoäng (30 hp) och studieveckor (20 v) per termin under ett läsår. CSN kräver återbetalning även om studenten uppfyller krav på antal veckor (40 v) och poäng (60 hp) under hela läsåret.

KTH anser att CSN inte ska styra ett lärosätes utbildningsplaner. Den som studerar 60 hp i 40 veckor per läsår ska självklart erhålla studiemedel för heltid oavsett hur lärosätet väljer att fördela veckor respektive poäng per termin. Det är inte CSN som ska avgöra ett lärosätes utbildningsplanering, utbildning bör planeras utifrån andra kriterier än den statliga finansieringen.

Efter protester från ett flertal lärosäten har CSN valt att kalla till ett möte i juni, vid detta möte hoppas vi att CSN och lärosätena ska kunna komma fram till en lösning som inte drabbar studenterna. KTH utgår från att utskick av brev till studenterna stoppas och att CSN meddelar de studenter som fått återbetalningskrav att de inte behöver betala utan att de istället ska avvakta mötet i juni.

Peter Gudmundson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan