Stäng
Lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan
Anställning/Stipendium Ort Sista datum
Biträdande lektor i teoretisk fysik Stockholm 2015-05-15
Adjunkt i installationsteknik Stockholm 2015-04-30
Adjunkt i fastighetsutveckling Stockholm 2015-04-30
Lektor i vattendragsteknik Stockholm 2015-05-05
Postdoktor i säker och pålitlig hårdvara Kista 2015-04-30
Lektor i Transportmodellering med inr. mot policyanalys Stockholm 2015-04-30
Forskare i bioinformatik inom BILS – RNA-sekvensanalys Stockholm 2015-05-13
Biträdande lektor i hållbar stadsutveckling Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i medicinsk genomik Solna 2015-05-29
Biträdande lektor i Big data och eScience Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i social informations- och kommunikationsteknik Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i hybrida bioelektriska system Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i programvaruteknik med inr. mot mjukvaruintensiva system Kista 2015-05-29
Biträdande lektor i resurseffektiva affärsmodeller inom materialåtervinning Stockholm 2015-05-29
Bitr. lektor i produktdesign och tillv. för cirkulära industriella system Stockholm 2015-05-29
Kommunikatör Kista 2015-05-04
Biträdande lektor i experimentell röntgenvetenskap och röntgenteknologi Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i matematik med inriktning mot komplexa system Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor i processteknik inr. mot resursåtervinning från avfall Stockholm 2015-05-29
Biträdande lektor talkommunikation, fonetisk interaktionsanalys Stockholm 2015-06-15
Lektor i datalogi med inriktning mot mjukvarukonstruktion Stockholm 2015-05-25
Postdoktorstipendium inom kondenserade materiens teori Stockholm 2015-05-25
Postdoktor i ultrasnabb elektronmikroskopi Kista 2015-05-31
Systemförvaltare (vikariat) Stockholm 2015-04-27
Utbildningshandläggare Stockholm 2015-04-28
Två redovisningsekonomer Stockholm 2015-04-27
Doktorander i industriell produktion Stockholm 2015-05-18
Backend biomedicinsk mjukvaruutvecklare, SciLifeLab, KTH Stockholm 2015-05-20
Frontend biomedicinsk mjukvaruutvecklare, SciLifeLab, KTH Stockholm 2015-05-20
Administratör med studievägledande funktion Stockholm 2015-05-24
Postdoktor i datasäkerhet Stockholm 2015-05-04
Postdoktortjänst i språkteknologi med inriktning mot medicinsk text Stockholm 2015-05-03
Doktorand till projekt om diffusion och sorption i kristallint berg Stockholm 2015-05-18
Sommararbetare Stockholm 2015-05-05
Doktorand inom spatial analys av transkriptom i cancer på SciLifeLab, KTH Stockholm 2015-05-14
Doktorand i transcriptomik inom infektionssjukdomar på SciLifeLab, KTH Stockholm 2015-05-14
Postdoktor i Homogenisering Stockholm 2015-05-04
Doktorand inom kyl- och värmepumpteknik Stockholm 2015-05-18
Doktorand i tillämpad och beräkningsmatematik, inriktning numerisk analys Stockholm 2015-05-14
Doktorander i matematik Stockholm 2015-05-14
Doktorander i matematik, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Stockholm 2015-05-14
HR-specialist (vikariat) Stockholm 2015-05-25
Junior systemutvecklare KTH Campus, Drottning Kristinas väg 48 2015-05-11
Doktorand i experimentell partikelfysik Stockholm 2015-05-18
Två doktorander i tillämpad matematik och beräkningsmatematik Stockholm 2015-05-14
Doktorand i fusionsplasmafysik Stockholm 2015-05-14
Doktorand i reglerteknik med inriktning på formella metoder Stockholm 2015-05-14
Doktorand i astrofysik Stockholm 2015-05-31
Doktorand i reglerteknik Stockholm 2015-05-14
Doktorand i urbana och regionala studier Stockholm 2015-05-25
Doktorand i Elektro- och systemteknik Stockholm 2015-06-15
Doktorand till forskning om funktionssäkra fordon med hög variabilitet Stockholm 2015-05-18
Doktorand akustik/strömning för studier av partikelsammanslagning Stockholm 2015-05-14
Doktorand i maskinkonstruktion Stockholm 2015-05-31
Doktorand i biomassa snabbpyrolys med katalysmaterial Stockholm 2015-05-18
Doktorand i metoder för antikroppsinmärkning och kvantifiering av proteiner Stockholm 2015-05-14
Doktorand i polymerteknologi Stockholm 2015-05-14
Doktorand i polymerteknologi Stockholm 2015-05-14
Lab manager (vikariat) Stockholm 2015-05-18
Applikationsexpert i kodoptimering på PDC Stockholm 2015-05-15
PostDoc/Forskare inom Exascale Computing vid HPCViz och PDC Stockholm 2015-05-18
PostDoc/Forskare inom Exascale Computing vid HPCViz Stockholm 2015-05-18
Postdoktorsstipendium inom fria randvärdesproblem Stockholm 2015-05-25

Till sidans topp