Stäng
Lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan
Anställning/Stipendium Ort Sista datum
Biträdande lektor i teoretisk fysik Stockholm 2015-03-31
Lektor i nätverksbaserade datorsystem Kista 2015-03-23
Doktorand i tillämpad kvantelektrodynamik Stockholm 2015-03-31
Doktorand i katalytisk snabbpyrolys av biomassa Stockholm 2015-03-12
Adjunkt på konstnärlig grund i arkitektur Stockholm 2015-03-25
Postdoktor i säker och pålitlig hårdvara Kista 2015-04-30
Administratör/Kommunikatör Stockholm 2015-03-13
Utbildningsadministratör till KTH Stockholm 2015-03-16
Internationell handläggare (vikariat) Stockholm 2015-03-11
Postdoktor i Hållfasthetslära Stockholm 2015-03-15
Doktorandtjänst i neuronik Huddinge 2015-04-01
Innovatör inom teknik, medicin, ekonomi, management, design (stipendium) Huddinge 2015-03-22
Tre doktorander till forskning om autonoma fordon Stockholm 2015-03-19
Doktorandtjänst inom neuronik Huddinge 2015-04-01
Doktorand i tillämpad matematik och beräkningsmatematik Stockholm 2015-03-19
Doktorandanställning till projekt om multifunktionella kolfiberkompositer Stockholm 2015-03-12
Doktorand i filosofi Stockholm 2015-03-12
Doktorand sökes till neuronik Huddinge 2015-04-01
Doktorandtjänst maskinkonstruktion Stockholm 2015-03-20
Doktorandanställning inom neuronik Huddinge 2015-04-01
Doktorand Elbilar och innovativa användarmodeller Stockholm 2015-03-12
Doktorand inom området högvärdiga kemikalier från cyanobakterier Stockholm 2015-03-19
Doktorand i systemmodellering; säker elförsörjning vid stor andel vindkraft Stockholm 2015-03-12
Doktorandtjänst i maskinkonstruktion: tribotroniska system Stockholm 2015-03-20
Doktorand i systemmodellering för 100% förnybar elproduktion Stockholm 2015-03-12
Två doktorandtjänster i kraftelektronik Stockholm 2015-03-22
Doktorand i elektroteknik – trådlös kommunikation i industriella miljöer Gävle 2015-03-31
Doktorand i urbana och regionala studier Stockholm 2015-03-31
Doktorand i Rare-Earth Lasers & Integrated Devices group Kista 2015-03-23
Industridoktorand i Strömnings- och klimatteknik Stockholm 2015-03-12
Doktorand i Teknikvetenskapens Lärande inriktning mot policy och styrning Stockholm 2015-03-12
Doktorandanställning i materialfysik och strålningskemi Stockholm 2015-03-15
Doktorand i förbränningsmotorteknik Stockholm 2015-03-19
Doktorandanställning i astropartikelfysik Stockholm 2015-03-13
Systemförvaltare (registrator), vikariat Stockholm 2015-03-17
Vikariat projektledare / näringslivssamordnare Stockholm 2015-03-18
2 doktorandtjänster i laserfysik och ickelinjär optik Stockholm 2015-03-15
1-3 tjänster som postdoktor i Linnémiljön ACCESS Stockholm 2015-04-22
Postdoktor i ljud och vibrationer Stockholm 2015-03-12
Postdoktorsstipendium i teoretisk kondenserade materiens teori Stockholm 2015-04-07
Postdoktorstipendium inom kondenserade materiens teori Stockholm 2015-05-25
Postdoktortjänst i människa-datorinteraktion Stockholm 2015-03-23
Postdoktor i beräkningsaeroakustik Stockholm 2015-03-25
Forskare i röntgenoptik Stockholm 2015-03-25

Till sidans topp