Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Verksamheten vid skolan för industriell teknik och management omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. Skolans kunskapsområden är energiteknik, industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, mikro- och nanoteknik samt industriell ekonomi, organisation och ledning.

Institutionen för Industriell Produktion bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom det breda området produktion. Vi har verksamhet inom de flesta centrala områden inom dagens produktionsutveckling som exempelvis: system, teknik och processer för materialbearbetning, detalj-tillverkning och montering, metoder och hjälpmedel för utformning, anskaffning och utveckling av produktionssystem, datorstöd och informationshantering för samverkan i samtliga delar av produktframtagningsprocessen, produktutformning för konkurrenskraftig produktion, industriell mätteknik och produktionsekonomi.

XPRES, Excellence in Produktion Research, är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mälardalens högskola (MDH) och Swerea Research Group. Sammanlagt har KTH, MDH och Swerea i Stockholm cirka 120 forskare inom området produktion.

Ämnesområde

Industriell produktion med inriktning mot additiv tillverkning

Ämnesbeskrivning

Additiv tillverkning med fokus på metallmaterial för processutveckling och parameteroptimering i syfte att tillverka komponenter/produkter med de geometriska toleranser, ytegenskaper och mekaniska egenskaper som krävs inom en minimal produktionscykeltid. I ämnet ingår även additiv tillverkning i kombination med subtraktiva tekniker och därför är ett ytterligare fokus på utveckling av optimala processkedjor ur ett livscykelperspektiv även relevant.

Arbetsuppgifter

Uppgifterna kommer att omfatta forskning inom det angivna ämnesområdet samt handledning av studenter på avancerad nivå och doktorander. Undervisning, projektarbete och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är även nödvändiga ansvarsområden.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 •  vetenskapliga kompetensen inom ämnesområdet, vilket ska bevisas i form av kollegialt granskade publikationer i högt rankade tidskrifter.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 •  en stark forskningsbakgrund inom additiv tillverkning i metall med erfarenhet av pulverbäddsfusion (PBF, Powder Bed Fusion) i experimentell forskning eller industriell miljö

 Det är även av betydelse att den sökande har

 •  en stark forskningsbakgrund inom additiv tillverkning i metall med erfarenhet av tekniker för riktad energidisposition (DED, Directed Energy Deposition) i experimentell forskning eller industriell miljö
 •  kompetens och intresse inom subtraktiva tekniker, däribland metallskärning, -bearbetning, -slipning osv. och forskningserfarenhet inom hybrid additiv tillverkning kommer även att tillskrivas betydelse.
 • forskningserfarenhet från minst en av följande industrisektorer; fordonsteknik, rymd- och luftfartsteknik, energiteknik eller medicinteknik.
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • kapacitet att undervisa i ämnesområdet på såväl avancerad nivå som doktorandnivå, främst på engelska, med möjlighet att förvärva färdigheter i svenska.
 • administrativ skicklighet

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2016-0391
Kontakt
 • Amir Rashid, enhetsledare, 08-790 63 73, amirr@kth.se
 • Anton Lagerbäck, personalhandläggare, 08-790 76 28, lagerba@kth.se
Publicerat 2017-03-08
Sista ansökningsdag 2017-05-10

Tillbaka till lediga jobb

Till sidans topp