Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Annina Persson

Peer reviewed

Articles

[1]
A. H. Persson and M. Karlsson-Tuula, "Ekobrott och konkurs i bostadsrättsföreningar," Insolvensrättslig tidskrift, no. 2, pp. 9-26, 2021.

Chapters in books

[2]
A. H. Persson, M. Larsson- Klevhill and M. Strand, "Ansvarsfrågor vid algoritmisk handel med finansiella instrument," in De lege 2021 - Law, AI and Digitalisation, Katja de Vries och Mattias Dahlberg Ed., Uppsala : Iustus förlag, 2022, pp. 517-540.
[3]
A. H. Persson and M. Larsson- KLevhill, "Supervisory arbitrage. The Case of Sweden," in Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments. The Dual Role of Investments Firms, Bergström, C-F & Strand, M Ed., Oxford : Oxford University Press, 2021, p. 184-204.
[4]
A. H. Persson, "Sweden," in Regulating Unfair Banking Practices in Europe : The Case of Personal Suretyships, : Oxford University Press, 2011.

Non-peer reviewed

Articles

[5]
A. H. Persson and A.-S. Henrikson, "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning : en ny utredning med bekanta förslag," Insolvensrättslig tidskrift, vol. 4, pp. 67-86, 2023.
[6]
A. H. Persson and M. Karlsson- Tuula, "Ansökan om företagsrekonstruktion i praxis," Insolvensrättslig tidskrift, no. 3, pp. 45-50, 2022.
[7]
A. H. Persson, M. Karlsson-Tuula and I. Arnesdotter, "Andra chans för krisande företag - en ny lag om företagsrekonstruktion," Insolvensrättslig tidskrift, no. 2, pp. 77-84, 2021.
[8]
A. H. Persson et al., "Värdering av tillgångar vid insolvens i teori och praktik," Insolvensrättslig tidskrift, no. 2, pp. 49-76, 2021.

Books

[9]
A. H. Persson et al., Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt. 7th ed. Stockholm : Sanoma, 2023.
[10]
A. H. Persson and A.-S. Henrikson, Konsumentkreditlagen : en kommentar. 1st ed. Stockholm : Norstedts juridik, 2023.
[11]
A. H. Persson and J. Schelin, Kreditsäkerhet i fartyg. 2nd ed. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2023.
[12]
A. H. Persson, J. Hellner and R. Hager, Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt 1 häftet Särskilda avtal. 8th ed. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2023.
[13]
A. H. Persson, J. Hellner and R. Hager, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt : 2 häftet Allmänna ämnen. 8th ed. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2023.
[14]
A. H. Persson et al., Utsökningsbalken : En kommentar. 6th ed. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2023.
[15]
A. H. Persson, Commercial and Economic Law in Sweden. 5th ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2022.
[16]
A. H. Persson et al., Juridik : Civilrätt, straffrätt, processrätt. 6th ed. Stockholm : Sanoma, 2021.
[17]
G. Millqvist, G. Walin and A. H. Persson, Panträtt. 4th ed. Stockholm : Norstedts juridik, 2021.

Chapters in books

[18]
A. H. Persson and M. Karlsson- Tuula, "Hedersrelaterad brottslighet och förtryck," in Med unga i fokus : Festskrift till Kerstin Nordlöf, Anderas Anderberg, Laura Ervo och Eleonor Kristoffersson Ed., Uppsala : Iustus Förlag, 2023, pp. 199-210.
[19]
A. H. Persson, "Immaterialrätternas ställning i sakrättsligt och insolvensrättsligt hänseende- en uppdatering : Magna Mater Marianne levin 2022," in Magna Mater Marianne Levin 2022, Marie Karlsson- Tuula, Annina H Persson, Per Jonas Nordell och Frantzeska Papadopoulou Ed., 1st ed. Stockholm : Jure, 2022, pp. 223-230.
[20]
A. H. Persson, "Med anledning av två lagförslag inom den speciella fastighetsrätten," in Festskrift till Thomas Karlbro, Granath- Hansson, A. Ed., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, p. 159-167.
[21]
A. H. Persson, "Om sysslomannaavtal," in Festskrift till Jan Kleineman, Lindskog, S. & Andersson, A. & Calisendorff, A. & van der Sluijs, J. Ed., Stockholm : Jure, 2021, p. 595-607.

Other

[24]
A. H. Persson, M. Karlsson-Tuula and I. Arnesdotter, "Andra chans för krisande företag - en ny lag om företagsrekonstruktion," Stockholm : Dagens juridik- 2021-05-24, 2021.
[25]
A. H. Persson et al., "Seriösa kreditgivare kommer att göra vad de kan och de oseriösa slinker igenom," Stockholm : Realtid 2021-05-07, 2021.
[27]
A. H. Persson, "Debt restructuring in Sweden," (Manuscript).
Latest sync with DiVA:
2024-06-16 02:08:30