Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Annina Persson

Profilbild av Annina Persson

Professor

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Om mig

Bakgrund:Jur.kand 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms länsrätt, 1990-1991. Jur.dr. 1998 och lektor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 2002. Docent 2000 vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Gästprofessor vid Riga Graduate School of Law, Riga, Lettland, 2001-2003. Marie Curie Fellow, Zentrum fur Europäische Rechtspolitik, Bremen University 2006-2007. Professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet 2008-2021.

Nuvarande anställning:Professor i fastighetsjuridik vid Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH. Tidigare gästprofessor, Handelsrätt, Uppsala universitet.

Forskningsinrikning:Central förmögenhetsrätt, särskilt krediträtt, fastighetsrätt och sak-och insolvensrätt.

publikationslista-kth-2022-2.pdf ochpublikationer-2022-2024-kth.pdf

Upprag (Urval):Anställd som ämnessakkunnig i Finansdepartementet, 2012. Anställd som ämnessakkunnig i Näringsdepartementet 2015 (Se SOU 2016:72).

Nätverk & samarbeten (urval) Akademin för Insolvensrätt och fastighetsrätt. Ingår i Akademiska rådet. samt Redaktör och Styrelseledamot i Insolvensrättslig Tidskrift,  Co-chair and Ledamot i  CERIL - Conference on European Restructuring and Insolvency Law.


Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), lärare | Kurswebb

Fastighetsförmedling i juridiken (AI106V), examinator | Kurswebb

Fastighetsförmedling i juridiken (AI1172), examinator | Kurswebb

Fastighetsförmedling i praktiken (AI107V), examinator | Kurswebb

Fastighetsförmedling i praktiken (AI1173), examinator | Kurswebb

Juridisk översiktskurs (AI1550), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Kredit- och obeståndsrätt (AI1512), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar (FAI3021), lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI1524), lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI2517), lärare | Kurswebb

Plangenomförande (AI2511), lärare | Kurswebb

Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling (AI108V), examinator | Kurswebb

Profilbild av Annina Persson

Publikationer

Publikationslista