Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anna Strohmayer

Profilbild av Anna Strohmayer

Om mig

Min forskning handlar om hur livet i den fragmentiserade staden, med dess noder, transportstråk, platser och rum, påverkar den sociala hållbarheten. Framförallt om de dagliga förflyttningarna till aktiviteter, arbete, familj, vård, omsorg, vänner etc innebär möjliggörande eller hinder i människors vardagsliv, och på vilket sätt. Den övergripande ambitionen med mitt avhandlingsarbete är att bidra till en utveckling av arbetet med social hållbarhet i den regional planeringen. Utifrån min tidigare erfarenhet som strategisk planerare på Region Stockholms trafikförvaltning har jag sett ett behov av både fördjupning och breddning av vad social hållbarhet kan handla om i praktiken när t ex kollektivtrafik och bebyggelse ska planeras.

Mina empiriska studier handlar om människors vardagsliv och vardagsresande med fokus på en av de så kallade regionala stadskärnorna i Stockholm. Med hjälp av främst kvalitativa metoder, som intervjuer med boende, undersöker jag frågor kring hur vardagslivet påverkas av avstånd, resande och olika uppfattningar om tillgänglighet. Vilka erfarenheter och reflektioner väcks hos de boende utifrån hur vardagslivet levs,   och hur dessa tankar, känslor och drömmar kan bidra till en utveckling av den regionala planeringen är frågor jag är intresserad av i min forskning. 

Jag har en bakgrund som samhällsplanerare och har arbetat praktiskt med stads- och trafikplanering lokalt och regionalt i drygt tio år innan jag påbörjade doktorandstudier på KTH. Att få forskningen att bidra till en utveckling av planeringspraktiken är en viktig drivkraft för mig.

Profilbild av Anna Strohmayer