Skip to main content

Anna Strohmayer

Profile picture of Anna Strohmayer

DOCTORAL STUDENT

Details

Address
TEKNIKRINGEN 10 A

Researcher

Researcher ID

About me

Min forskning handlar om hur stadens struktur med dess noder, transportstråk, platser och rum påverkar den sociala hållbarheten, vad som stödjer resp försvårar för att uppnå långsiktiga sociala mål. Den övergripande ambitionen med min avhandling är att undersöka urban social hållbarhet i en regional planeringskontext. Utifrån min tidigare erfarenhet som strategisk planerare på Region Stockholms trafikförvaltning har jag sett ett behov av fördjupning på vad social hållbarhet kan handla om i praktiken. Jag vill undersöka människors vardagsliv med fokus på hur rörelsemönstren ser ut i de yttre regiondelarna. Hur används olika platser och rum och hur påverkar användningen människorna?

Jag är intresserad av teorier om hur människor kopplar till en plats samt hur platsen kopplar till omvärlden, och hur detta påverkar människors inre, deras välmående och drömmar.

Min bakgrund är en magisterexamen i samhällsplanering med kulturgeografi som huvudämne 2004 på Stockholms universitet. Därefter har jag arbetat praktiskt med stads- och trafikplanering lokalt och regionalt innan jag våren 2019 påbörjade doktorandstudier på KTH.


Profile picture of Anna Strohmayer