Hoppa till huvudinnehållet

Camilla Ifvarsson

Profilbild av Camilla Ifvarsson

INTERNREVISIONSCHEF

Detaljer

Arbetar vid

INTERNREVISIONEN

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Jag arbetar som internrevisionschef för KTH:s internrevision. Internrevisionen är en särskild funktion som har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH. Revisionen omfattar all verksamhet som KTH bedriver.

Profilbild av Camilla Ifvarsson