Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Camilla Ifvarsson

Profile picture of Camilla Ifvarsson

INTERNAL AUDITOR

Details

Works for

INTERNAL AUDIT

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

About me

Jag arbetar som internrevisionschef för KTH:s internrevision. Internrevisionen är en särskild funktion som har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH. Revisionen omfattar all verksamhet som KTH bedriver.

Profile picture of Camilla Ifvarsson