Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Henrik Ernstson

Profilbild av Henrik Ernstson

PROFESSOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Om mig

Henrik Ernstson är en kulturgeograf och politisk ekolog med bakgrund i systemekologi och tillämpad fysik. Hans forskning utforskar skärningspunkten mellan urbana miljöstudier och kritisk teori, med ett särskilt fokus på diskriminering i tillgång till infrastruktur och vem som kan göra politiska anspråk baserat på etnicitet, gender och klass. Ernstson använder historiska, geografiska och deltagande metoder för att studera politiken kring biologisk mångfald, avfallshantering, informell infrastruktur och ekosystemförändringar i städer som Kapstaden, Kampala, Luanda och New Orleans. På KTH leder han studenter i att kombinera fallstudier med postkoloniala, dekoloniala, feministiska och marxistiska perspektiv för att undersöka industrikapitalets påverkan på miljön och samhället, samt motstånd och strategier för hållbart liv. Hans senaste forskning inriktar sig på förnybar energiomställning och dess effekter på gruvdrift i Chile och Sverige samt en studie om muddringens politiska ekologi i globala hamnstäder i Europa och USA, betraktat som en kapitalistisk kraft i urbanisering. Ernstson har bidragit till fältet med två redigerade böcker och kollaborativt filmskapande, med etnografiska filmer från Kapstaden och eThekwini-Durban.

Henrik Ernstson är professor i hållbar stadsutveckling och docent i politisk ekologi vid miljövetenskapliga institutionen vid KTH (aka SEED). Han är honorär forskare i kulturgeografi vid Universitet i Manchester, Storbrittanien, där han tidigare var lektor. Han har också varit honorär forskare i urbana studier vid African Centre for Cities vid Universitet i Kapstaden där han arbetade under nästan tio år. Han har också arbetat vid Stanford i Kalifornien.


Kurser

Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå (AL127X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå (AL227X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), examinator, lärare | Kurswebb

Global utveckling och politisk ekologi (AL2121), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hållbar utveckling i teori och praktik (AL2113), lärare | Kurswebb

Planering och design för hållbar stadsutveckling (AG2150), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillstånd och trender (MJ1501), lärare | Kurswebb