Hoppa till huvudinnehållet

Gustav Martinsson

Profilbild av Gustav Martinsson

Universitetslektor


Om mig

Gustav Martinsson är universitetslektor och docent i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Martinsson är även visiting research fellow vid Swedish House of Finance (SHoF).

Martinsson's forskningsintressen ligger inom Miljö och klimatförändringar och hur dessa samverkar med finansiell ekonomi, Miljö- och klimatpolicy, Hållbar utveckling, Företagsfinansiering, Finansiering av innovationer och uthållig ekonomisk tillväxt. Nuvarande forskningsprojekt ligger inom i) Företag och koldioxidbeskattning, ii) Miljöpolicy och teknisk utveckling, iii) Bolagsstyrning och hållbarhet, iv) Aktiemarknadseffekter och miljöpolicy, och v) materialitet och hållbarhetsmålen.

Martinsson har också arbetat som deltidsutredningssekreterare i Företagsskattekommittén 2011-2014 (statlig utredning under finansdepartementet) och som expert i utredningen om Beskattning av incitamentsprogram 2014-2016 (statlig utredning under finansdepartementet).


Kurser

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom innovations- och tillväxtekonomi, avancerad nivå (ME271X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå (SF100X), lärare | Kurswebb

Finansiering (ME1311), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb