Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hanna Eggestrand Vaughan

Profilbild av Hanna Eggestrand Vaughan

DOKTORAND

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10 A

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Hanna Eggestrand Vaughan är doktorand i planering och beslutsanalys vid institutionen för samhällsplanering och miljö, avdelningen för urbana och regionala studier (URS). Hon är även universitetsadjunkt i hållbarhetsstrategier vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), men är för närvarande tjänstledig från denna roll.

Forskar och undervisar inom kritiska perspektiv på hållbarhet

Hannas forskning och undervisning utgår från kritiska perspektiv på hållbarhet och bygger på ekologiskt systemtänkande i undersökandet av rättvisa samhällen inom planetens gränser. Hennes särskilda fokus ligger på hur vi förstår och (åter-)skapar världen genom vardagliga praktiker samt genom policy och planering, och hon utforskar dessa som sammanflätade arenor för förändring.

Doktorand

Värderingar i praktiken: Inramning av policy och planering för hållbar konsumtion (finansierat av Formas)

Studien tar avstamp i tidigare forskning kring hur värderingar relaterar till välmående och miljöpåverkan, och ämnar att kritiskt utforska olika inramningar av “hållbar” konsumtion i Sverige i termer av vilka värderingar initiativen framhåller. Det övergripande syftet är att ge förslag på hur en förändrad värdeprioritering skulle kunna komma till stånd och hur strategier för hållbar konsumtion kan stödja "inre" (intrinsic) värderingar, då dessa tycks främja en mer långtgående hållbarhetsomställning.

För mer information om projektet hänvisas till profilsidans engelska version.

Hanna är också verksam inom forskningsprogrammet Mistra Hållbar Konsumtion - Från nisch till mainstream.

Handledare är Pernilla Hagbert and Karin Bradley.

Universitetsadjunkt (tjänstledig)

Industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling.

Hanna arbetar främst med kurser kopplade till hållbar utveckling på kandidat- och masternivå inom civilingenjörsprogrammet i energi och miljö respektive masterprogrammet teknik och hållbar utveckling. Hon bidrar även till den fortsatta utvecklingen av dessa program.


Kurser

Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå (AG212X), lärare, assistent | Kurswebb

Profilbild av Hanna Eggestrand Vaughan