Hoppa till huvudinnehållet

Henrik Grimler

Profilbild av Henrik Grimler

Om mig

Min forskning handlar om anjonledande bränsleceller. För att vårt samhälle ska kunna ställa om till ett energikretslopp med gröna energikällor är bränslecellsstackar en viktig pusselbit då de kan integreras i system med vätgas som energibärare. Bränslecellsstackarna kan då användas för olika andamål såsom fordonsdrift, och el- och värmeproduktion.

Det finns idag bränslecellsstackar att köpa, men det är önskvärt att minska kostnaden av en bränslecellsstack ytterligare. Ett sätt att minska kostnaden är att ändra den kemiska miljön och ändra från sur (pH < 7) miljö till basisk miljö (pH > 7). Detta möjliggör användning av andra typer av potentiellt billigare katalysatorer. Denna typ av bränsleceller kallas anjonledande bränsleceller, och min forskning utforskar begränsningarna som idag finns i denna. Specifikt så har jag undersökt värden på katalysatorernas kinetiska parametrar (dessa parametrar ger ett mått på hur snabb reaktionerna kan ske med katalysatorn), samt undersökt bränslecellsmembranets förmåga till att transportera vatten från ena sidan till den andra. Vatten produceras när bränslecellsstacken används, men endast vid katalysatorn vid ena sidan membranet. För att undvika att den ena sidan torkar ut, och den andra sidan blir dränkt så är det viktigt att transporten över membranet är tillräckligt snabb.

I studierna har både experiment i liten skala på labb utförts, och resultaten därifrån har sedan jämförts med resultaten av teoretiska modeller. Genom modelleringen fås värden på parameterar, och vi kan se vad som faktiskt försiggår inuti våra bränsleceller.

Profilbild av Henrik Grimler