Hoppa till huvudinnehållet

Inger Wikström Öbrand

Profilbild av Inger Wikström Öbrand

KVALITETSSAMORDNARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Kvalitetssamordnare och utredare med huvudsaklig inriktning på övergripande kvalitetsfrågor. Jag arbetar med samordning av kvalitetsarbetet inom KTH samt bevakning av området nationellt och internationellt.

I arbetet ingår att samordna utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetssäkringsarbete samt att leda eller medverka i projekt som t.ex. utvecklingsprojekt och utvärderingar med fokus på kvalitet. Jag ger stöd till skolorna i deras kvalitetsarbete och ger även stöd till dem i samband med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) olika utvärderingar. Jag är också KTH:s kontaktperson gentemot UKÄ i dessa frågor.

I övrigt deltar jag i ledningskansliets löpande arbetsuppgifter som är att stödja KTH:s ledning med utredningar, beredning av beslut, arbete med verksamhetsplanering m.m.


Profilbild av Inger Wikström Öbrand