Hoppa till huvudinnehållet

Inger Wikström Öbrand

Profilbild av Inger Wikström Öbrand

KVALITETSSAMORDNARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Jag är en av två kvalitetssamordnare på ledningskansliet med huvudsaklig inriktning på kvalitetsarbete på lärosätesövergripande nivå. Som kvalitetssamordnare arbetar vi främst med samordning av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Vi bevakar även kvalitetsfrågor i högre utbildning och forskning nationellt och internationellt.

I arbetet ingår att samordna utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete samt att leda eller medverka i projekt som t.ex. utvecklingsprojekt och utvärderingar med fokus på kvalitet. Arbetet sker i nära samarbete med främst fakultetsrådet, men även med andra centrala organ, nämnder och utskott. Kvalitetssamordnarna ger även stöd till skolorna i deras kvalitetsarbete och särskilt stöd i samband med externa utvärderingar som görs av exempelvis Universitetskanslersämbetet eller Vetenskapsrådet.

Jag arbetar även med UNITE! som är en universitetsallians bestående av nio tekniska universitet i Europa. I arbetsgruppen för kvalitetssäkring tar vi bl.a. fram förslag på hur kvalitetssäkring av utbildning och forskning ska genomföras inom alliansen.

I övrigt deltar jag i ledningskansliets löpande arbetsuppgifter som är att stödja KTH:s ledning med utredningar, beredning av beslut, arbete med verksamhetsplanering och årsredovisning.

Profilbild av Inger Wikström Öbrand